Đóng

24 / 11 2019

9 lỗi vi phạm thường gặp của trang thông tin điện tử

Từ ngày 01/11/2019, các doanh nghiệp, tổ chức có trang thông tin điện tử tổng hợp cần đặc biệt lưu ý 9 lỗi vi phạm dưới đây để tránh bị phạt hoặc đình chỉ giấy phép trong đợt rà soát của Sở Thông tin và Truyền thông.

1. Trang thông tin điện tử tổng hợp là gì?
Trang thông tin điện tử tổng hợp là sản phẩm thông tin có tính chất báo chí của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cung cấp thông tin tổng hợp trên cơ sở đăng đường dẫn truy cập tới nguồn tin báo chí hoặc trích dẫn nguyên văn, chính xác nguồn tin báo chí theo quy định về sở hữu trí tuệ (khoản 20 Điều 3 Luật Báo chí 2016).
Bên cạnh đó, khoản 2 Điều 20 Nghị định 72/2013/NĐ-CP cũng đưa ra khái niệm về trang thông tin điện tử, cụ thể:

Trang thông tin điện tử tổng hợp là trang thông tin điện tử của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cung cấp thông tin tổng hợp trên cơ sở trích dẫn nguyên văn, chính xác nguồn tin chính thức và ghi rõ tên tác giả hoặc tên cơ quan của nguồn tin chính thức, thời gian đã đăng, phát thông tin đó.

Chung quy lại, có thể hiểu đơn giản, trang thông tin điện tử tổng hợp là trang tổng hợp những thông tin từ các trang báo điện tử khác, nói cách khác, nội dung trên các trang thông tin điện tử tổng hợp không phải là nội dung gốc chỉ là được dẫn từ các báo khác về.
2. Các vi phạm phổ biến của trang thông tin điện tử tổng hợp
Xem chi tiết tại link
https://luatvietnam.vn/hanh-chinh/loi-vi-pham-thuong-gap-cua-trang-thong-tin-dien-tu-570-22896-article.html

Trên đây là những lỗi phổ biến trong hoạt động quản lý, cung cấp và sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử tổng hợp, ngoài ra, còn có một số lỗi sẽ bị tước quyền sử dụng giấy phép từ 01 – 03 tháng như:

– Cung cấp nội dung thông tin sai sự thật, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm của cá nhân;

– Cung cấp nội dung thông tin không phù hợp với lợi ích đất nước;

– Đăng, phát bản đồ Việt Nam không thể hiện đầy đủ hoặc thể hiện sai chủ quyền quốc gia…

Nguồn: Luatvietnam.vn
https://luatvietnam.vn/hanh-chinh/loi-vi-pham-thuong-gap-cua-trang-thong-tin-dien-tu-570-22896-article.html

Bài viết liên quan