Đóng

22 / 03 2019

Lao động tiền lương, bảo hiểm, công đoàn

A .Lao động – tiền lương (Labor – Salary)

 • Soạn thảo quyết định tuyển dụng/thỏa thuận thử việc/hợp đồng lao động
 • Soạn thảo thảo thuận chấm dứt hợp đồng lao động/quyết định thôi việc
 • Soạn thảo/nộp Báo cáo khai SDLĐ/tăng giảm LĐ/Báo cáo định kỳ lao động
 • Soạn thảo/ đăng ký thang bảng lương/nội quy lao động/thỏa ước lao động tập thể
 • Tính lương

B. Bảo hiểm xã hội

 • Thủ tục đăng ký tham gia BHXH, BHYT/Báo tăng giảm BHXH
 • Soạn thảo/nộp hồ sơ xin trợ cấp ốm đau, thai sản
 • Gia hạn thẻ BHYT
 • Tính bảo hiểm
 • Chốt sổ bảo hiểm

C. Công đoàn

 • Xin thủ tục thành lập công đoàn/ xác nhận không đủ điều kiện thành lập công đoàn
 • Tính phí công đoàn

4

Bài viết liên quan