Chuyên đề

Nới lỏng yêu cầu đối với chuyên gia, giám đốc điều hành, lao động kỹ thuật nước ngoài: NĐ 152/2020 NĐ 07/2023 Chuyên gia Yêu cầu chuyên gia phải có bằng đại học đúng chuyên ngành dự kiến làm việc (khoản 3 Điều 3) Chỉ cần tốt nghiệp đại học trở lên hoặc tương đương

THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HOÃN LẠI

Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại là gì?   Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp thì thu nhập chịu thuế gồm thu nhập từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp và các khoản thu nhập khác. Thu nhập khác ở đây bao gồm thu nhập

THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HOÃN LẠI Read More »

Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại là gì?   Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp thì thu nhập chịu thuế gồm thu nhập từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp và các khoản thu nhập khác. Thu nhập khác ở đây bao gồm thu nhập

Chi tiết mức đóng bảo hiểm xã hội cho người nước ngoài

Theo quy định hiện hành, chế độ bảo hiểm xã hội được áp dụng cho cả lao động Việt Nam và lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Vậy mức đóng bảo hiểm xã hội cho người nước ngoài được quy định như thế nào? Người nước ngoài nào phải tham gia bảo

Chi tiết mức đóng bảo hiểm xã hội cho người nước ngoài Read More »

Theo quy định hiện hành, chế độ bảo hiểm xã hội được áp dụng cho cả lao động Việt Nam và lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Vậy mức đóng bảo hiểm xã hội cho người nước ngoài được quy định như thế nào? Người nước ngoài nào phải tham gia bảo

Scroll to Top