Đóng

22 / 03 2019

Tư vấn đầu tư – Pháp lý

  • Cấp mới/điều chỉnh/gia hạn Giấy Chứng Nhận đầu tư
  • Chứng nhận doanh nghiệp, Giấy phép kinh doanh
  • Thành lập/gia hạn/giải thể chi nhánh, VPĐD
  • Tạm ngưng/giải thể doanh nghiệp
  • Mua bán/sáp nhập doanh nghiệp
  • Soạn thảo/chỉnh sửa hợp đồng kinh tế
  • Bảo hộ thương hiệu (Logo), bản quyền phần mềm

1

 

Bài viết liên quan